Make your own free website on Tripod.com

vultures

english

Vultures
Genus Gyps, Griffon Vultrures.

Vultures are circling high in the sky, waiting for the lions to leave the kill. When the lions live, one by one the vultures arrive, and in minutes with they very strong beaks and neck muscles tear the meat easily away from the tendons and bones.

East Africa, Kenya, 1983

hungarian

Keselyük
Genus Gyps, Griffon keselyük.

Fennt a magasban keringenek a keselyük várva arra hogy az oroszlánok jól lakjanak s otthagyják a maradékot. Ekkor a keselyük kecsesen leszállanak s percek alatt erõs csõrük s nyakizmaik segitségel letépik a hust a csontokról.

Kelet Afrika, Kenya, 1983